Telefon : 0216 333 32 00
E-Posta : meydanoglu@tau.edu.tr
 
Eğitim
 
20.09.2011                                       

Doçentlik

Yönetim Bilişim Sistemleri

11/2000 - 07/2005        

Doktora

Lüneburg Üniversitesi

İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Üretim Yönetimi ve İşletme Enformatiği Kürsüsü

Doktora Tezi: Bilgisayar Destekli Lojistik Rasyo Sistemlerin

Referans Modellemesi

09/1997 - 07/2000 

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Muhasebe ve Finansman ABD

09/1992 - 07/1997

Lisans

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İşletme Enformatiği Bölümü 

09/1985 - 06/1992

Özel Akasya Lisesi

 

İş Deneyimi

07/2012-...                                                                                                                                                   

Öğretim Üyesi (Doç.)           

Türk-Alman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD

Verilen Ders: Pazarlamanın Temelleri,İşletme Enformatiğinin Temelleri, E-İş

02/2014 – 12/2016

Öğretim Görevlisi (Doç.)                                       

Yeditepe Üniversitesi

Ticari  Bilimler Fakültesi        

Enformasyon Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri

Bölümleri

Verilen Dersler: E-İş (İngilizce), Bilgi Yönetimi (İngilizce),
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

09/2013 –12/2013                                                                                

Öğretim Görevlisi (Doç.)

Yeditepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Almanca İşletme Bölümü

Verilmiş Ders: İşletme Enformatiği (Almanca)

02/2013 –  05/2013   

Öğretim Görevlisi (Doç.)       
02/2012 –  05/2012

Kadir Has Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enformasyon Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri

Verilmiş Dersler: E-Ticaret Sistemleri (İngilizce)
09/2011 – 12/2012 

Öğretim Görevlisi (Doç.)     

Marmara Üniversitesi

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

Almanca İşletme Enformatiği Bölümü

Verilmiş Dersler:  İş Süreci Yönetimi ve Süreç Modelleme (Almanca), Lojistik (Almanca), Enformasyon Teknolojileri Kontrolü (Almanca), İşletme Uygulama Sistemleri (Almanca)

10/2005 – 09/2011

Öğretim Görevlisi (Dr.)

Marmara Üniversitesi

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

Almanca İşletme Enformatiği Bölümü

Verilmiş Dersler:  İş Süreci Yönetimi ve Süreç Modelleme   (Almanca), Lojistik (Almanca), Enformasyon Teknolojileri Kontrolü (Almanca), İşletme Uygulama Sistemleri (Almanca)

08/1997 - 10/2000

SIMKO Ticaret ve Sanayi A.Ş., İstanbul

Satış Departmanında Ticari Eleman 

07/1996 - 09/1996 

Mercedes-Benz AG Werk,  Hamburg

IT  Departmanında Stajer 

08/1995 - 09/1995

Mercedes-Benz Türk A.Ş., İstanbul

IT  Departmanında Stajer 

 

İdari Görevler

06/2016 – ...                                                

Uluslararası Finans Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanlığı

Türk-Alman Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü
08/2015 – ...    

BAP Komisyon Üyeliği

Türk-Alman Üniversitesi

07/2013 – ...    

Bölüm Başkanlığı    

Türk-Alman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü 

05/2013 – ...       

Yönetim Kurulu Üyeliği       

Türk-Alman Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

05/2013 – ...    

Yönetim Kurulu Üyeliği       

Türk-Alman Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

05/2013 – ...    

Yönetim Kurulu Üyeliği       

Türk-Alman Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

09/2013 - 06/2016

Kültürlerarası Yönetim Yüskel Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanlığı

Türk-Alman Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Ödüller

2001 2005                                                 

DAAD Doktora Bursu

07/2006 09/2006                      

DAAD Araştırma Bursu (WHU- Otto Beisheim School of Management, Vallender - Koblenz)

 

Yabancı Dil Bilgisi

Almanca

Çok iyi

İngilizce

Çok iyi

 

Bilimsel Derneklere Üyelik

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Üyesi

 

 

 

E-İş,Mobil Pazarlama, Dijital Pazarlama

Kitaplar:

 • Bayrak Meydanoğlu E. S., Yaygın Hesaplama Teknolojisi ve RFID, Türkmen Kitapevi, İstanbul, 2009.
 • Bayrak E. S., Referenzmodellierung von rechnergestützten Logistikkennzahlen-systemen, Shaker Verlag, Aachen, 2005.

Kitapta Bölümler:

 • Bayrak Meydanoğlu, E.S. , "Nesnelerin İnterneti ve Pazarlama", içinde: Tecim, V., Tarhan, Ç., Aydın, C. (Editörler) : Akıllı Teknoloji ve Akıllı Yönetim, Gülermat Matbaacılık, İzmir, 2016, 12-20.
 • Bayrak Meydanoglu E. S., Klein, M., Commercial Utilization of Mobile RFID, in: Reaz, M. I. (Ed.): Radio Frequency Identification from System to Applications, INTECH, Croatia, 2013, 245-265.
 • Bayrak Meydanoğlu E. S., Impacts of RFID on Business Models, in: Turcu, C. (Ed.):  Designing and Deploying RFID Applications, INTECH, Croatia, 2011,1-10.
 • Bayrak Meydanoğlu E. S., Herand, D., Geschäftsprozessmanagement und SOA, in: Akpınar, H. und Öztürk, R.(Hrsg.): Optimierung von Geschäftsprozessen, Shaker Verlag, Aachen, 2010, 41-53.

Editörlük:

 • Nuroğlu, E., Bayrak Meydanoğlu, E. S., Bayraklı, E. (eds.), Turkish German Affairs from an Interdisciplinary Perspective, Peter Lang International Academic Publishers, Frankfurt am Main et. al., 2015.
 • Bayrak Meydanoğlu E. S., Misafir Editör, Management,  Volume 4, Number 3A, 2014.

Akademik Dergi Makaleleri:

 • Bayrak Meydanoğlu, E. S., "Türk Üniversite Öğrencilerinin Kare Kod Pazarlamaya Karşı Tutumları", Journal of Yaşar University, (Hakemde).
 • Bayrak Meydanoğlu, E. S., Klein M., "Türk Tüketicisinin QR Kod Kullanımı Üzerine Keşfedici Bir Araştırma", The Journal of Academic Social Science (ASOS Journal), Sayı 19, 2015, 40-55.
 • Bayrak Meydanoğlu, E. S., Klein M., Çilingirtürk A. M., "Impacts of QR Codes on Buying Decision Process of Turkish Consumers", International Journal of Technology Marketing, Vol. 10, No.3, 2015, 287-311.
 • Bayrak Meydanoğlu E. S., “QR-Code: An Interactive Mobile Advertising Tool“, International Journal of Business and Social Sciences (IJBSS), 3 (9), 2013, 26-32.
 • Bayrak Meydanoğlu E. S., Gürder F., Varol E. H., “Visualization of Success of Consumer Sales Promotions through GIS based on RFID-Captured Consumer Behavior“, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30 (1), 2011, 321-340.
 • Bayrak Meydanoğlu, E. S., “Perakendeci Piyasalarında RFID Sistemleri”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 9 (1), 2009,  141-157.
 • Bayrak Meydanoğlu E. S., “Steuerung der IT-Outsourcing Risiken durch SLAs”, ERP Management, 4, 2008, 32-35.
 • Bayrak Meydanoğlu, E. S., “RFID-Systeme als Datenlieferant von SCEM-Systemen”, PPS Management, 3, 2008, 41-44. (SCI-Expanded)
 • Bayrak Meydanoğlu, E. S., “RFID Sistemleri ve Veri Güvenliği”, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1 (3), 2008, 33-42.
 • Bayrak, E. S., “ERP-Einführungsstrategien”, ERP Management, 4, 2007, 21-24.
 • Bayrak, E. S., “Enformasyon Sistemi Modelleme Çerçevesinde Tekrar Kullanılabilir Modeller Geliştirme”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (1), 2007, 251-267.

Uluslararası Kongreler:

 • Klein, M., Bayrak Meydanoğlu, E. S., "Kurumsal Sosyal Medya Kullanımı: Bir Vaka Analizi", 3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, 06-08 Ekim 21016, İzmir, 210-221.
 • Bayrak Meydanoğlu, E. S., "Benefits of Mobile Customer Relationship Management", International Science and Technology Conference 2016 (ISTEC 2016), 13-15 July 2016, Vienna (Basımda)
 • Bayrak Meydanoğlu, E. S., "The Role of Smart Products in Supply Chains", XII International Logistics and Supply Chain Congress (LM-SCM 2014), İstanbul, 30-31 October 2014, 73-78.
 • Bayrak Meydanoğlu, E. S., "The role of reference models for system development", 3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012), Barcelona, 14-16 November 2012, Online Proceedings of the 3rd World Conference on Information Technology  2012,  AWERProcedia Information Technology & Computer Science, [Online], Vol. 3, 154-159,  http://www.world-education-center.org/index.php/P-ITCS.
 • Bayrak Meydanoğlu, E. S. “Using Mobile Tagging in Marketing“, Proceedings of the 8th International Conference on Information Technologies Applications and Management (ITAM 2012), İstanbul, 28-29 June 2012, 35-38.
 • Bayrak Meydanoğlu, E. S., “SOA-Based E-Supply Chains”, Proceedings of the 9th International Logistics & Supply Chain Congress, Çeşme, Vol.1, 27-29 October 2011, 97-100.
 • Tamm U., Bayrak Meydanoğlu E. S., “An Information Theoretic Approach to RFID-Security Problems in Supply Networks”, Proceedings of the 8th International Logistics & Supply Chain Congress, İstanbul, 4-5 November 2010, 183-190.
 • Bayrak Meydanoğlu, E. S., “A Data Model for Supply Chain Balanced Scorecards”, Proceedings of the 7th International Logistics & Supply Chain Congress, İstanbul, 6-7 November 2009, 123-130.
 • Bayrak Meydanoğlu, E. S., “Advantages Gained Through E-Collaboration in Supply Chains”, Proceedings of the 7th International Logistics & Supply Chain Congress, İstanbul, 6-7 November 2009, 11-15.
 • Bayrak Meydanoğlu, E. S., “The Role of Supply Chain Event Management Systems for Supply Chain Risk Management”, European and Mediterranean Conference on Information Systems (EMCIS) Proceedings, CD-ROM, İzmir, 13-14 July 2009.
 • Bayrak Meydanoğlu, E. S., “The Role of SCEM-Systems for Supply Chain Efficiency”, Proceedings of the 6th International Logistics & Supply Chain Congress, İstanbul, 6-7 November 2008, 45-50.
 • Bayrak, E. S., “The Role of Advanced Planning Systems to Realize the Supply Chain Objectives”, Proceedings of the 5th International Logistics & Supply Chain Congress, İstanbul, 8-9 November 2007, 268-275.

Kongrede Sunumlar:

 • Bayrak Meydanoğlu, E.S. , "Nesnelerin İnterneti ve Pazarlama", 3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, 06-08 Ekim 21016, İzmir.
 • Bayrak Meydanoğlu, E. S., "Benefits of Mobile CRM", 3rd World Conference on Business, Economics and Management (WC-BEM 2014), Rome-Italy, 09-10 April 2014.
 • Bayrak Meydanoğlu, E. S., "QR-Code: An Interactive Mobile Advertising Tool", LCBR European Marketing Conference 2013, Frankfurt am Main, 15-16 August 2013.

Sektörel Dergi Makaleleri:

 • Bayrak Meydanoğlu, E.S. "Mobil Etiketleme Teknolojisi NFC'nin Lojistikte Kullanımı", Akademi Beykoz Dergisi, Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu Yayını,Yıl:2, Sayı:11, Temmuz 2013, 10-11.
 • Bayrak, E. S., “Tedarik Zinciri Olay Yönetimi Sistemleri”, 3D Lojistik Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 63, 2008, 36.
 • Bayrak, E. S., “Advanced Planner and Optimizer – İleri Planlama Sistemi”, 3D Lojistik Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 59, 2007, 34-35.