Telefon : 0216 333 34 24
E-Posta : akyildiz@tau.edu.tr

Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi

 

Ünvanı: Prof. Dr.

 

Yabancı Dil:   Almanca – İyi derecede (ÜDS Puanı: 90)

                        İngilizce – Orta derecede

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Hukuk

İstanbul Üniversitesi

1988

Yüksek Lisans

Hukuk / Kamu Hukuku

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1993

Doktora

Hukuk / Kamu Hukuku

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2002

Doçentlik

Hukuk

Üniversitelerarası Kurul

14.01.2009

 

Akademik Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1989-2002

Araş. Gör. Dr.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı

2002 –2004

Yard. Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı

12.05.2004-14.02.2008

Yard. Doç. Dr.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

15.02.2008-01.05.2009

Doç. Dr.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

01.05.2009 – 31.12.2009

Doç. Dr.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

01.01.2010 – 31.08.2014

Prof. Dr.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi hukuku Anabilim Dalı

18.02.2015 – 31.08.2016

Prof. Dr.

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı

01.09.2016- Halen

 


 

 

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

Yüksek Lisans Tezleri

 1. Cihan Sağlam, Türk Hukukunda Tutuklama, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2015.
 2. Mustafa Tırtır, Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2015
 3. Muhammed Bıçakçıgil, Türk Askeri Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2014.
 4. Murat Yıldız, Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Sanığa Tanınan Asgari Hak ve Güvenceler, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2014.
 5. İbrahim Halil Çuban, Mala Zarar Verme Suçu, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2014.
 6. İbrahim Erkalaycıoğlu, Türk Hukukunda özel güvenlik görevlilerinin koruma tedbirlerine başvurma ve zor kullanma yetkisi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013.
 7. Murat Yılmaz, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Çerçevesinde Futbol Müsabakalarında Şike ve Teşvik Primi Verme Suçları, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013.
 8. Öncü Kılıç, Suç Gelirlerinin Aklanması Suçu ve bankaların Yükümlülükleri Kapsamında Önleyici Tedbirler, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010.

Doktora Tezleri

 1. Coşkun Koç, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesi  (Kişi özgürlük ve güvenliği) bağlamında ceza muhakemesinde yakalama ve gözaltına alma, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul 2016.

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. Yurt Dışı Kaynaklı Proje: Avrupa konseyi – Adalet Bakanlığı – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu – Türkiye Adalet Akademisi – Türkiye Barolar Birliği; Konu: Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Ortak Projesi, Kısa Dönem Uzmanı, Tarihi: 2012- 2014.

 

 1. Yurt Dışı Kaynaklı Proje: “Avrupa Konseyi-Avrupa birliği Ortak Projesi; Konu: Askeri Hakim ve Savcıların İnsan Hakları konularında Eğitimleri– Askeri Yargı Sistemlerinin İncelenmesi Çalışma Grubu, Kısa Dönem Uzmanı, Tarihi: 2011-2013.

 

 1. Yurt İçi Kaynaklı Proje: “Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu –Acquis Communautaire’in Alınması- Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler” / Ceza Hukuku Bölümü –İstanbul Üniversitesi Araştırma Projesi, No: GP-17/07.03.2000, s: 267-313, İstanbul 2001.

 İdari Görevler :

 

 • 2004-2006 (Ağustos) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri.
 • 2009 Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri
 • 2010 – 2014 Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri
 • 2015 – 2016 İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fakülte Kurulu üyeliği.
 • 2016 (Eylül) – Halen Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vekil Dekanı.​

 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

            - Türk Ceza Hukuku Derneği üyeliği

            - DAAD’liler Derneği üyeliği

 

Burslar:

- Alman Akademik Değişim Hizmetleri (DAAD) bursu: 1992/1993 (14 ay)

 

- Max–Planck Enstitüsü, Yabancılar ve Uluslararası Ceza Hukuku (Max – Planck – Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht), Freiburg’dan doktora sonrası araştırma bursu (3 Ay).

 

- TÜBİTAK doktora sonrası araştırma bursu (9 Ay) 01 Haziran 2007- 29 Şubat 2008.

 

- Max–Planck Enstitüsü, Yabancılar ve Uluslararası Ceza Hukuku (Max – Planck – Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht), Freiburg’dan doktora sonrası araştırma bursu (1Ay) – Eylül 2010.

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

Teorik

Uygulama

 

2013-2014

1

Ceza Hukuku Özel Hükümler I

1

2

170

 

2013-2014

2

Ceza Hukuku Özel Hükümler II

1

2

170

 

2013-2014

2

İnfaz Hukuku

2

 

35

 

2013-2014

2

Medya Hukuku

2

 

35

 

2013-2014

1

Ceza Muhakemesi Hukuku Seçilmiş Konular (YÜKSEK LİSANS))

3

 

20

 

2013-2014

2

Ekonomik Suçlar (YÜKSEK LİSANS)

3

 

20

 

2013-2014

1

Ceza Hukuku Özel Hükümler I (YAZ OKULU)

1

2

10

 

2013-2014

2

Ceza Hukuku Özel Hükümler II (YAZ OKULU)

1

2

10

 

2014-2015

1

Ceza Muhakemesi Hukuku I

2

1

158

 

2014-2015

1

Kitle İletişim Hukuku

2

 

80

 

2014-2015

1

Hukuka Giriş

3

 

180

 

2014-2015

2

Ceza Muhakemesi Hukuku

2

1

150

 

2014-2015

2

Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

2

 

220

 

2015-2016

1

Ceza Muhakemesi Hukuku I

2

1

200

 

2015-2016

1

Hukuka Giriş

3

 

200

 

2015-2016

1

Avrupa Birliği Hukukuna Giriş (YÜKSEK LİSANS)

3

 

20

 

2015-2016

1

Uluslararası Suçlar ve Avrupa Birliği (DOKTORA)

3

 

10

 

2016-2017

1

Ceza Muhakemesi Hukuku

2

1

19

 

Ceza Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku

İnfaz Hukuku

Kriminoloji

Viktimoloji

Ekonomi Ceza Hukuku

Tıp Ceza Hukuku

Medya Ceza Hukuku

YAYINLAR

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve basılan bildiriler :

 1. Entweichung eines Strafgefangenen oder Untersuchungshäftlings im türkischen Strafrechts (Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması), 3. Türk-Kore Ceza Hukuku Sempozyumu (İstanbul, 1-2 Ekim 2015), Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, C. 4, Yıl: 2016, sy. 2, s. 151-175.
 2. Landesreferat zum Thema des strafrechtlichen Umgangs mit Produktgefahren in der Türkei (Üretimden Kaynaklanan Ceza Hukuku Sorumluluğu), Internationales Symposium zum Thema Strafrechtliche Verantwortlichkeit für Produktgefahren, (18-20 Juli 2013, Philipps Universität Marburg), Sempozyum Kitabı, Basım: 2014.
 3. Vertretung von juristischen Personen im Strafverfahren nach türkischem Recht (Tüzel Kişilerin Ceza Muhakemesinde Temsili), Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanan Yaptırımlar, Internationales Kolloquium zu Ehren von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus Tiedemann, (İstanbul, 21 Mayıs 2011), Sempozyum Kitabı, Basım: İstanbul 2013, s. 209-222.
 4. Riflessioni critiche sula parte speciale del nuovo codice penale turco, (Dritto penale della Republica di Turchia – Criminal law of the Republic of Turkey), (13-14 Ekim 2011 Padua Üniversitesi), Sempozyum Kitabı (Not:  Tebliğ Almanca sunulmuş, ancak İtalyanca çevirisi yayınlanmıştır).
 5. Strafrechtliche Haftung der Mitglieder der Ethik Kommission in Fällender klinischen Forschung am Menschen (Fatih Selami Mahmutoğlu ile birlikte), Ethical Committees in Germany and Turkey (28-30 Eylül 2011, Mannheim/Almanya), Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı, s. 389-404.
 6. Tıp Hukukunda Güven İlkesi, VII. Türk- Alman Tıp Hukuku Sempozyumu – Tıpta İşbirliği ve Hukuksal Sorunlar (16-17 Nisan 2010, Samsun), Sempozyum Kitabı, s. 259-281.
 7. Tehdit, Şantaj ve Cebir Suçları (TCK m. 106, 107, 108), Alman – Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku -Das Strafrecht im deutsch-türkischen Rechtsvergleich-, (13-15 Mart 2009/İstanbul), Cilt (Band): III, Sempozyum Kitabı, Basım: İstanbul 2010, s. 475-526.
 8. Ceza muhakemesi Hukukunda Tutuklama ve Adli Kontrol, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Heinrich Jescheck Onuruna Alman Türk Uluslararası Kolokyumu (27-29 Eylül 2009, İstanbul), Kolokyum kitabı, Basım: İstanbul 2011, s. 631-697.
 9. Devlet Memurluğu ve Kamu Görevlisi Kavramları ve İlaç Firması Temsilcileri İle Sağlık Personeli İlişkisi, Türkiye-İsviçre-Almanya-Avusturya-Macaristan ortak Uluslararası Sempozyumu – Bilim ve Uygulamada İlaç ve Hukuk/Heilmittel und Recht in der Wissenschaft und Praxis (4-6 Haziran 2008, İstanbul), Sempozyum Kitabı, s. 131-142.
 10. Organ Naklinden Kaynaklanan Etik ve Hukuk Sorunları, Sağlık ve Hukuk Alanında Etik ve Hukuk Uluslararası Sempozyumu (Yeditepe Üniversitesi – Zürich Üniversitesi – Roche – Avrupa bilim ve Sanatlar Akademisi, İstanbul 17-19 Nisan 2008) Sempozyum Kitabı, s. 277-294.
 11. 2007 Tarihli Yeni Türk İnternet Kanunu ve İnternet Süjelerinin Cezalandırılabilirliği, Alman – Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku (Würzburg Julius-Maximilians Üniversitesi, Würzburg 25-26 Haziran 2010), İstanbul 2010, s. 373-402.
 12. Trafik Suçları Bağlamında Bilimsel Delillerin İspat Fonksiyonu, Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu (21-22 Nisan 2006, İstanbul), in: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı, Yıl 2006, C: III, sy. 2, s. 407-424.
 13. “Türkiye’de Aile İçi Şiddet -2006” Araştırması Bağlamında Türkiye’de Aile İçi Şiddette Mağdura ilişkin Verilerin Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Karşılaştırmalı Kriminoloji: Teorik ve deneysel boyut/ Aile içi şiddet sorunu, Uluslararası Fransızca Konuşan Kriminologlar Derneği X. Kollokyumu, (22-23 Mayıs 2006), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006/2, s. 533-557.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Kasten yaralama, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Yıl 14, sy. 28 Güz 2015/2, s. 47-96.
 2. Tutuklama Kararlarına Karşı Başvuru ve Denetim Yolları, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,C. 10, sy. 125-126, Ocak-Şubat 2015.
 3. Ötanazi ve Hekim Yardımlı İntihar Eylemleri, Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, c. II, Ekim 2014, s. 2043-2090.
 4. Taksirle Yaralama, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, sy. 119-120 Temmuz-Ağustos 2014, s. 65-101.
 5. Taksirle Öldürme, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VIII, sy. 2, Yıl 2013, s. -261-288
 6. Ceza Muhakemesi Hukukunda Keşif ve Yer Gösterme, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2007, C: LXV, sy.: 1, s. 127-173.
 7. Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Atatürk’ün Doğum Yılına Armağan, C. X, sy. 3-4, Yıl 2006, s. 273-345.
 8. Ceza Muhakemesi Hukukunda Yakalama ve Gözaltına Alma, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, sy. 1, Yıl 2006, s. 131-214.
 9. Ses ve/veya Görüntü Kayıtlarının İspat Fonksiyonu, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl 1, Sy. 2, Aralık 2006, s. 253-264.
 10. “Criminal Procedure And Execution Law Problems Related To Domestic Violence”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi,  C: VII, sy: 3-4, Aralık 2003., s. 463-476.

 

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Yönelik Müdahale ve Güç Kullanımının Sınırları : Türkiye’de Uygulamada Yaşanan Sorunlar, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Çalıştayı – “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ve Demokratik Toplum Düzeni Kavramıyla İlişkisi” (22 Mayıs 2014), Çalıştay Kitabı, Ankara 2014, s. 98-107.
 2. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Ceza Hukuku ile Korunması, Ulusal ve Uluslararası Hukuk Işığında Tarihi Kültür ve Tabiat Varlıklarımızın Korunması Paneli (7 Aralık 2013, İstanbul), Panel Kitabı, s. 61-84.
 3. Çevrenin Kasten ve Taksirle Kirletilmesi Suçları (TCK m. 181, 182), Trakya Çevre Sorunları, Seminer –Forum (26 Kasım 2011, Edirne), Basım: Ankara 2014, s. 285-339.
 4. Özerklik Bağlamında Federasyon Yapılanmaları, Sporda Özerklik (16-17 Mayıs 2009, İstanbul), Sempozyum Kitabı, s. 135-138.
 5. Adli Aramalarla İlgili Getirilen Yenilikler, Hakim-Savcı-Kolluk İlişkisi, TCK-CMK-Kabahatler Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerin Uygulamalarının Değerlendirilmesi Semineri Tebliğleri (10-11 Şubat 2006) Ankara 2006, s:  221-230.
 6. Kabahatler Kanunu – Uygulama ve Sorunlar, TCK-CMK-Kabahatler Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerin Uygulamalarının Değerlendirilmesi Semineri Tebliğleri (10-11 Şubat 2006) Ankara 2006, s: 191-200.
 7. Dolayısıyla Faillik, Ceza Hukuku Günleri, 70. Yılında Türk Ceza Kanunu –Genel Hükümler-, 26-27 Mart 1997-İstanbul, İstanbul 1998, s: 235- 244.

 

Diğer yayınlar :

Kitaplar

1) Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdur-Suçtan Zarar Gören-Şikayetçi, Ankara 2008.

 

2) Türk Ceza Kanunu Seminer Notları, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul 2007.

 

Kitap İçerisinde Bölüm Yazarlığı

 

 1. Taksirle öldürme (TCK m. 85), Taksirle Yaralama (TCK m. 89), Organ ve Doku Ticareti Suçları Özel Ceza Hukuku, Kişilere Karşı Suçlar, C. II, İstanbul 2017.
 2. Tutuklama ve Adli Kontrol Tedbirleri, Türk Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi, Eylül 2014, s. 121-155.
 3. Arama ve El Koyma Tedbirleri, Türk Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi, Tutuklama ve Adli Kontrol Tedbirleri Eğitim Modülü, Arama ve El Koyma Tedbirleri Eğitim Modülü, Eylül 2014, s. 105-176.

 

Tezler

1) Ceza Muhakemesinde İspat ve Delillerin Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2002.

 

2) Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın Sorgusu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1992.

 

Diğer Makaleler

1) Uzlaşma - Şikayet İlişkisi, Uzlaşma (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi – Özel Sayı), İstanbul 2010, s: 93-115.

 

2) İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu (TCK m. 184), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erden Kuntalp'e Armağan, Yıl: 3, Sayı 2004/2, İstanbul 2006, s: 293-298.

 

3) Yürütme Organının Düzenleyici İşlemlerle Suç ve Ceza Yaratması, Çetin Özek Armağanı, İstanbul 2004, s: 1033-1056.

 

4) Mevzuatımızda Son Değişiklikler ve Özellikle “Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği” Çerçevesinde Arama ve Uygulaması, Polis Dergisi, Temmuz – Ağustos – Eylül 2003 (Cumhuriyet’in 80. Yılına Armağan), Yıl: 9, Sayı: 36, s: 251-259.

 

5) “Beweiswürdigung und Beweisverwertungsverbote im türkischen strafprozessrecht nach der Strafprozessreform” (Almanca yayınlanmıştır), de la Faculté de Droit d’Istanbul, Volume: 33, Number 50, İstanbul 2001, s: 105-112.

 

6) Avrupa Ceza Muhakemesi Hukukundaki Güncel Gelişmeler ve CMUK 2000 Tasarısı, Baro Gündemi, sy: 23, Eylül 2000, s:17-19.

 

Çeviri Çalışmaları

 1. İspanya’da Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu, Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanan Yaptırımlar (Luis Arroyo Zapatero), Internationales Kolloquium zu Ehren von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus Tiedemann, İstanbul, 21 May 2011, (Basım İstanbul 2013), s. 49-54.
 2. Die Regelung der akustischen Wohnraumüberwachung unter besonderer Berücksichtigung des unantastbaren Kernbereiches privater Lebensgestaltung (Özel Hayatın Dokunulmaz Alanı Bağlamında Konutun Dinlenmesine İlişkin Kurallar), (Rita Haverkamp) in: Criminal Law in the Global Risk Society (Risk Altındaki Global Dünya Toplumu ve Ceza Hukuku) (Yayınlayan: Feridun Yenisey / Ulrich Sieber), İstanbul 2011, s. 577-585.
 3. Die Überwachung der Telekommunikation in Deutschland (Almanya’da İletişimin Denetlenmesi), (Michael Kilchling) in: Criminal Law in the Global Risk Society (Risk Altındaki Global Dünya Toplumu ve Ceza Hukuku) (Yayınlayan: Feridun Yenisey / Ulrich Sieber), İstanbul 2011, s. 597-612.
 4. Terrorismusbekämpfung im Vereinigten Königreich – Repressive und präventive Lösungsansätze (Birleşik Krallıkta Terörle Mücadele – Suç Sonrası ve Önleyici Çözüm Araçları), (Susanne Forster), in: Criminal Law in the Global Risk Society (Risk Altındaki Global Dünya Toplumu ve Ceza Hukuku) (Yayınlayan: Feridun Yenisey / Ulrich Sieber), İstanbul 2011, s. 433-441.
 5. Strafverfolgende oder vorbeugende Überwachung des Fernmeldeverkehrs und die Privatsphäre, Einsatz technischer Mittel, Online Durchsuchung und das Recht auf informelle Selbstbestimmung, (Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Önleme ve Adli Amaçlı Denetlenmesi – Özel Hayatın Gizli Alanı, Teknik Araçlarla İzleme, Online Arama ve Kendi Kişisel Bilgileri Üzerinde Karar Verebilme Hakkı), (Renzo Orlandi), Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi (26 Mayıs – 4 Haziran 2010), C. I, s. 139-148.
 6. Dolandırıcılık (Johannes Wessels, Thomas Hillenkamp), Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Serisi 9, Malvarlığına Karşı Suçlar ve Ekonomik Suçluluk, Ankara 2009, s. 99-159.
 7. Ceza Hukuku ve Çok Kültürlülük – Alman Ceza Hukuku Öğretisinin Kültürel Olarak Hassaslaşması Üzerine Bir Değerlendirme, (Eric Hilgendorf), VII. Türk- Alman Tıp Hukuku Sempozyumu – Tıpta İşbirliği ve Hukuksal Sorunlar (16-17 Nisan 2010, Samsun), Sempozyum Kitabı, s. 59-74.
 8. Tüp Bebek: ilgili Genç Yetişkinin Etik Yargısı ve Kişisel Görüşü (Jochen Vollmann, Stefan Siegel, Ralf Dittrich), in: İlaç ve Tıp Alanında Ceza Hukuku, Etik ve Tıbbi Sorunlar Sempozyumu, İstanbul 2008, s. 7-20.
 9. Ceza Hukukunun Prosedürleştirilmesi Işığında Terörle Mücadele Kanunu Yapma (Ass. –Prof. Dr. Andreas Eicker), in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 7, Terör ve Düşman Ceza Hukuku, s. 677-690.
 10. Rıza Gösterme Ehliyetine Sahip Olmayanlarda Aydınlatma ve Rıza, (Henning Rosenau), in: YÜHFD, Yıl 2006, C: III, sy. 2, s. 49-58.
 11. Ceza Hukukunda Kişiliğin Korunması Alanında Söz ve Fotoğraf Arasındaki Farklar (Walter Kargl), in: in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 7, Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku, Ankara 2007, s. 241-264.
 12. Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanmanın Kriminolojik Görünüşleri (Heinz Schöch), in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 6, Trafik ve Ceza Hukuku, Ankara 2006, s: 133-144.
 13. Actio libera in causa: „Süt Arabası Sürücüsü Olayı“ (Christian Fahl), in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 6, Trafik ve Ceza Hukuku Ankara 2006, s: 121-132 .
 14. Topluluk Markasının Korunmasına Yönelik Bir Suç Tipi Tasarısı (Gerhard Dannecker), in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 5, Suç Politikası, Ankara 2006, s: 229-242.
 15. Kriminolojinin Ceza Hukukunun İnsan Anlayışı Üzerindeki Etkisi (Christian Fahl), in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 5, Suç Politikası, Ankara 2006, s: 221-228.
 16. Alman Gençlik Ceza Hukuku Hala Çağdaş mıdır? (Klaus Laubenthal), in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 4, Çocuklar ve Suç-Ceza, Ankara 2005, s: 417-440.
 17. Suç ve Ceza Yargısı İstatistikleri Işığında Gençlerin Suçluluğu (Wolfgang Heinz / Gerhard Spiess), in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 4, Çocuklar ve Suç-Ceza, Ankara 2005, s:383-416.
 18. Gençlik Ceza Hukukundaki Yaş Basamaklarının Reformu (Andreas Paul), Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 4, Çocuklar ve Suç-Ceza, Ankara 2005, s: 375-382.
 19. Adil Yargılanma ve Anonim Tanık- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı Işığında Tanığın Korunmasında Üç Basamak Teorisi (Joachim Renzikowski), in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 3 – Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuk, Ankara 2004, s: 265-282.
 20. İnsan Ne Zaman Ölüdür? Organ Nakli Kanunu’nda Hayatın Korunmasının Sonu Sorusuna Yanız Verilmesi Zorunludur (Hans-Ludwig Schreiber), in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 2- Tıp ve Ceza Hukuku, Ankara 2004, s: 151-160.
 21. Doping Yapılmasında Müessir Fiil Nedeniyle Cezalandırılabilirlik (Wolfgang Schild), in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 1 - Spor ve Ceza Hukuku, Ankara 2004, s: 95-112.
 22. Alman Ceza Muhakemesi Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Yeni Polonya Ceza Muhakemesi Kanunu, (Stanislaw Waltoś), Festschrift für Hans Joachim Hirsch zum 70. Geburtstag am 11. April 1999, Berlin – New York 1999, s: 995 - 1014), in: Adalet Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s: 351-367.